Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Usul ve Esasları Yayınlanmıştır

10 Ocak 19

Başkanlığımız tarafından hazırlanan Hitit Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Usul ve Esasları Üniversitemiz Senatosunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü