2019-YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi Hitit Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

12 Ocak 19

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümlerine göre Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezi olarak yapılacaktır.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

Hitit Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı İçin Tıklayınız

Hitit Üniversitesi Unvan Değişikliği Sınavı İçin Tıklayınız


Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2019 - 23 Ocak 2019


Başvuru Formları

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu 

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Dilekçesi

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu 

Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Dilekçesi 


PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü