Mobil Menü

2017/03-1 nolu genelge yayınlandı 04 Temmuz 2017

07.06.2017 tarih ve 30871 sayılı yazımız ile bildirilen 2017/03 nolu Genelgenin 1. fıkrasının (a) bendi birimlerimizden gelen farklı yorumlar nedeniyle yeniden düzenlenmiştir.