Akademik Şube Müdürlüğü Personeli

Adı Soyadı : CAHİT HEKİM
Ünvan : ŞUBE MÜDÜRÜ
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : cahithekimhitit.edu.tr
Telefon : 219 2092

Adı Soyadı : AHMET KAYA
Ünvan : ŞEF
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : ahmetkayahitit.edu.tr
Telefon : 219 2104

Adı Soyadı : SEÇMEN AKAR
Ünvan : ŞEF
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : secmenakarhitit.edu.tr
Telefon :

Adı Soyadı : KEMAL TUYGUN
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : kemaltuygunhitit.edu.tr
Telefon : 219 2103

Adı Soyadı : ELVAN ÇİÇEK
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : elvancicekhitit.edu.tr
Telefon : 219 2097

Adı Soyadı : EDA GÜLEÇ
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : edagulechitit.edu.tr
Telefon : 219 20 96

Adı Soyadı : BEKİR ÜNGÖR
Ünvan : MEMUR (Ş)
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta : bekirungorhitit.edu.tr
Telefon :

Personel Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum