Usul ve Esaslar

. Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroların Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar

. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller

. Hizmet İçi Eğitim Usul ve Esasları

- Hitit Üniversitesi İdari Personelin İl Dışı Naklen Atanma Taleplerinde Uygulanacak Usul ve EsaslarPersonel Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum