Usul ve Esaslar

. Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroların Atananların Lisansüstü Eğitimleriİle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar

. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller

. Hizmet İçi Eğitim Usul ve EsaslarıPersonel Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum