Yönergeler

·      Performans Değerlendirme Yönergesi

·      Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönergesi

·      Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atanma Yönergesi

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü