4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday Çağrı Duyurusu

      01.08.2023 tarihli ve 32266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan sözleşmelipersonel (657 4/B) alım ilanımızda belirtilen kadrolara başvuran adaylardan,yedek olarak hak kazananların listeleri 23.10.2023 tarihinde Üniversitemiz websayfasında yayınlanarak, yedek adayların başvuru süresinin 03.11.2023 tarihimesai bitimi itibariyle sona erdiği bildirilmiştir.

 

    Verilen süre içerisinde müracaat etmeyen yedek adayların yerine aşağıdakilistelerde isimleri yazılı yedek adayların istenen belgeler ile birlikte engeç 17.11.2023 tarihi mesai bitimine (saat 17:30’a) kadar RektörlükPersonel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.


Belirtilen süre içinde müracaat etmeyen yedek adaylar hakkından feragatetmiş sayılacaktır.

Başvuru işlemlerini süresinde yapmış olan adayların arşiv araştırmasıtamamlandıktan sonra atamaları yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Destek Personeli (TemizlikHiz./Merkez) Başvuru sonuçları için tıklayınız.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Merkez) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Bayat) Başvuru Sonuçları için tıklayınız.


Teslim Edilmesi Gereken Belgeler
- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Aslı ya da yeni tarihli barkotlu e-devletçıktısı)
- 2022 KPSS Sonuç Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devletçıktısı)
- Adli Sicil Kaydı ( e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)
- Askerliğini Yapanlar İçin Terhis Belgesi, Tecilli Durumda Olanlar İçinAskerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devletüzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı.)
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
- Yerleşim Yeri Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devletçıktısı.)
-Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu (Görevinidevamlı yapmasına engel olabilecek vücut engelinin ve akıl hastalığınınbulunmadığı belirtilmelidir.     Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranadayların sağlık raporunda boy ve kilo bilgisinin de bulunması gerekmekte olup,boy ve kilo bilgisi olmayan sağlık raporları kabul edilmeyecek ve adayınyerleştirme işlemi geçersiz sayılacaktır.)
- Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının Aslı ve Fotokopisi (Koruma veGüvenlik Görevlisi için)
          
 İletişim Adresi: Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Kuzey Kampüsü PersonelDairesi Başkanlığı Çevre Yolu Bulvarı 19030  Merkez/ÇORUM
           Tel: 0364 219 2099/ 2100
HIZLI ERİŞİM

Twitter Facebook