Düzenlenen Eğitimler

2023YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Aday Memur Hazırlayıcı ve Temel Eğitim Bilgilendirme Toplantısı (24 Ağustos 2023)

Sosyal Medya Yönetimi Eğitimi (03 Ağustos 2023)

Ek 46 ncı Madde  Eğitimi (20 Temmuz 2023)

Hitit Üniversitesi Bütçe Planlama Programı  Eğitimi (06 Haziran 2023)

Proje Döngüsü Yönetimi  Eğitimi (01-30 Haziran 2023)

Kriz İletişimi ve Yönetimi Eğitimi (01-30 Haziran 2023)

Etkileşimli İçerik Nasıl Hazırlanır Eğitimi (01-30 Haziran 2023)

İleri Düzey Microsoft Word Eğitmi  (01-30 Haziran 2023)

Bağımlılık Farkındalım  Eğitmleri  (01-30 Haziran 2023)

Çocuk ve  Ergenlerde Ekran Bağımlılığı  (01-30 Haziran 2023)

Taşınr  Eğitimi  (30 Mayıs 2023)

Algı Yönetimi  Eğitimi  (24 Mayıs 2023)

Etik ve Hukuk  Eğitimi  (02 - 31 Mayıs 2023)

İş Yerinde Stres Eğitimi  (02 - 31 Mayıs 2023)

İş Yaşamında Erteleme Davranışı  Eğitimi  (02 - 31 Mayıs 2023)

Temel İş Sağlığı Güvenliği  Eğitimi  (02 - 31 Mayıs 2023)

2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Eğitimi  (02 - 31 Mayıs 2023)

Bireyler Arası İletilim Eğitimi  (02 - 31 Mayıs 2023)

Grup Önünde Konuşma Eğitimi  (02 - 28 Nisan 2023)

Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi  (02 - 28 Nisan 2023)

Günlük Hayatta Enerji Verimliliği  Eğitimi  (02 - 28 Nisan 2023)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu  Eğitimi  (02 - 28 Nisan 2023)

Resmi Yazışma Usul ve Esasları  Eğitimi  (02 - 28 Nisan 2023)

Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri  Eğitimi  (02 - 28 Nisan 2023)

Depreme Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm Farkındalık  Eğitimi  (09 Mart  23 Mart 2023)

Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi  (23 Şubat 03 Mart 2023)

Uzaktan Eğitim Süreci Koordinasyonuna İlişkim Eğitim ( 24 Şubat 2023)

Kişisel Gelişim Eğitimi  ( 26 Ocak 2023)

Eğiticilerin Eğitimi  (17 - 20 Ocak 2023)

2022YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

Kişisel Gelişim Eğitimi (29 - 30  Aralık 2022)

Afet ve Acil Durumlarda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadle  Eğitimi (23 Aralık 2022)

Çevre ve Sıfır Atık Yönetmeliği  Eğitimi (02-09-16-23 Kasım 2022)

Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi (03 Kasım 2022)

HEP-UBYS-Üniversite Yıllık Plan Eğitimi (26 Ekim 2022)

UBYS Üst Yönetici  Eğitimi  (25 Ekim 2022)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çorum Farkındalık  Eğitimi  (21 Ekim 2022)

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri  Eğitimi  (03 Ekim 2022)

Kamu Binalarında Enerji Tasarufu  Eğitimi  (14 Eylül 2022)

Uygulamalı (UBYS) Hizmet İçi Eğitimi  (31 Ağustos 2022)

Öğrenci İşleri Hizmet İçi Eğitimi  (17-18 Ağustos 2022)

657 Devlet Memurları Kanunu (Görev ev Soruumlılukları) Eğitimi  (09 Haziran 2022)

2021-2025 Stratejik Plan Amaç 5. İzleme ve Değerlendirme Eğitimi  (01 Haziran 2022)

Hitit Üniversitesi Eylem Planı (HEP) Eğitimi  (10 - 11 Mayıs 2022)

Geçici Görevlendirme  Eğitimi  (27 Nisan2022)

Müfredat Güncellemesi Eğitimi  (21-22 Nisan2022)

Laboratuvar Bilgi ve Yönetim Sistemi (Labsis) Eğitimi  (14 Nisan2022)

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimi  (31 Mart 2022)

Hitit Üniversitesi Kurum Teşkilatı ve İş Sağlığı GüvenliğiEğitimi  (10 Mart 2022)

Ek Ders Bilgilendirme  Eğitimi  (08 Mart 2022)

SGK Hizmet Alımları Eğitimi  (23 Şubat 2022)

Kurum/Kuruluşlardaki Sivil Savunma Uzman/Amirler Eğitimi (22 Şubat 2022)

Liderlik ve Kamu Etik İlkeleri Eğitimi  (14 Şubat 2022)

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Eğitimi (20 Ocak 2022)

Doğrudan Temin Eğitimi (11 Ocak 2022)

 2021YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMET İÇİ EĞİTİMLER

KVKK Farkındalık ve VERBİS Kaydı Eğitimi (Online) (16 Aralık2021)

Bilgi Yönetim Sitemi (UBYS) Eğitimi Verildi (07 Aralık 2021)

Atık Yönetimi Eğimi Verildi (15 Kasım 2021)

Afet Farkındalık Eğitimi  (13 Kasım 2021)

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (UBYS) Eğitimi (17-18 Haziran2021)

Toplu İş Sözleşmesi Disiplin Hükümleri Eğitimi (02-07 Haziran2021)

Aday Memur Eğitimi (Online) (26 Nisan 25 Mayıs 2021)

 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

Güvenlikve Temizlik Personeline Yönelik İş Sağlığı Güvenliği ve Hijyen Eğitimi Verildi(20 Şubat 2020)

Glütensiz Mutfak Teknikleri Eğitimi (07 Şubat 2020)

 2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HİZMETİÇİ EĞİTİMLER

  Hijyen Eğitimi (25 Kasım 2019)

  Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi (13 Kasım2019)  

  Açık ve Kapalı Alanlarda Enerji Kullanımı ve Tasarrufu Eğitimi(24 Ekim 2019)

  Kamu ihale Mevzuatı Eğitimi (03-04 Ekim 2019)

  Özel Güvenlik Personeline Yönelik Güvenlik HizmetleriEğitimi (19 Eylül 2019)

  Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi (18 Nisan 2019)

  ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitimi(21-22 Şubat 2019)

  Aday Memurlar Hazırlayıcı ve Temel Eğitimi (15-29 Ocak2019)

HIZLI ERİŞİM

Twitter Facebook