Usul ve Esaslar

- Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadroların Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esaslar

- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas Ve Usuller

- Hizmet İçi Eğitim Usul ve Esasları

- Hitit Üniversitesi İdari Personelin İl Dışı Naklen Atanma Taleplerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar


HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube