Öğretim Üyesi Alım İlanı

                                                         ÖĞRETİM ÜYESİ İLANIÜniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Hitit Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların;
Başvuru Dosyasında istenen belgeler;
- Başvuru dilekçesi;  http://personel.hitit.edu.tr/akademik-personel-formlar adresinde bulunan dilekçe doldurularak yayınlarından birisini başlıca araştırma eseri olarak gösterilecektir.)

- Özgeçmiş,
- Akademik Faaliyet Puan Tablosu, (2 adet)
- EK-3: Puan Özet Tablosu (4 adet)
- Yayın Listesi,
- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
- Başvuru döneminde alınan adli sicil belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge)
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan veya e-Devlet sistemi üzerinden alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları gerekmektedir. (Üniversitemiz bünyesinde halen görev yapmakta olan adaylar hizmet belgesi almasına gerek yoktur.)
Bilimsel Dosyanın İçeriği:
1-    Özgeçmiş,
2-    Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Sanatta Yeterlilik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, (Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge olması gerekmektedir.)
3-    Akademik faaliyet puan tablosu (akademik faaliyet puan tablosunda bulunan, Özet Puan Tablosunun bulunduğu sayfa imzalı diğer sayfalar ise paraflı bir şekilde eksiksiz doldurulması gerekmektedir.),
4-    Başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,
5-    Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 takım dosyayı fiziki olarak ve 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB belleğe aktararak, ilgili dekanlığa başvurularını şahsen veya kargo ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:
1. Başvurular, bu ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.
2. Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Yükseltilme ve Atama Yönergesi’ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
    4. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
5. Birden fazla ilana başvuru yapmış olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
6. Kargoda oluşabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
7. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran aday/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
    8. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)
    9. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni, (https://personel.hitit.edu.tr/kvkk-akademik-personel-belgeler) (kurum dışından başvuran adaylardan alınacaktır.)
  10- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen % 30'luk kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
*Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.
***NOT: Başvuran adayların atanmaya hak kazanması durumunda, tüm belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmekte olup, evrakların asıllarının teslim edilmemesi halinde  atamaları  yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir.

Ayrıntılı bilgi   www.hitit.edu.tr web adresinde mevcuttur.
Duyurulur.
Tel: 0 364 219 20 90HIZLI ERİŞİM

Twitter Facebook