Özlük Maaş Şube Müdürlüğü Personeli

Adi Soyadi : AYDIN BÜYÜKAY
Ünvan : ŞUBE MÜDÜRÜ
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aydinbuyukay

Adi Soyadi : SELİME URGANCI
Ünvan : BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/selimeurganci

Adi Soyadi : ABDURRAHMAN CEYLAN
Ünvan : TEKNİSYEN
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/abdurrahmanceylan

Adi Soyadi : EMRE TEKECİ
Ünvan : TEKNİSYEN (Ş)
Birim : PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/emretekeci

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü